تبلیغات
موسسه علوم قرآنی نورالثقلین شهرستان خوی
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
پیام خوش آمدگویی
نوشته شده در سه شنبه 11 فروردین 1394
ساعت : 10:01 ب.ظ
نویسنده : rooz

 

 

شکلک های محدثه


 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﮔﻞ : (((((((((((((((((((
نوشته شده در سه شنبه 11 فروردین 1394
ساعت : 07:16 ب.ظ
نویسنده : rooz
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﮔﻞ : (((((((((((((((((((
ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﺰﻧﻪ ، ﺑﺒﻮﺳﺘﺶ
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ، ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻩ...
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ
ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮ ... ﻗﻠﺒﺸﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ ؟
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ؟
ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ
ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯼ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﯼ ، ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ
ﺁﺭﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ !
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﻮﺍﺳﺘﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺖ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﻮﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻪ ، ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﻻﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﻮ ﻻﺷﯽ ﺷﺪﻥ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ
ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ
ﻣﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﺎﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ...

 فایل صوتی پردازنده های حسابی تاریخ 93-07-24
نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393
ساعت : 09:13 ب.ظ
نویسنده : rooz


فایل صوتی پردازنده های حسابی تاریخ 93-07-24

تک جلسه ای

 فایل صوتی vlsi تاریخ 93-07-24
نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393
ساعت : 08:31 ب.ظ
نویسنده : rooz


فایل صوتی vlsi تاریخ 93-07-24
جلسه اول

جلسه دوم

 سیستم عامل
نوشته شده در یکشنبه 1 تیر 1393
ساعت : 01:10 ب.ظ
نویسنده : rooz
سیستم عامل


93-3-19-1


 سیستم های مطمئن
نوشته شده در چهارشنبه 21 خرداد 1393
ساعت : 12:15 ب.ظ
نویسنده : rooz
سیستم مطمئن

93-03-20

 ...
نوشته شده در شنبه 6 اردیبهشت 1393
ساعت : 09:35 ب.ظ
نویسنده : rooz

 موافقید؟
نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
ساعت : 01:36 ب.ظ
نویسنده : rooz

 یک لحظه درنگ
نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
ساعت : 01:34 ب.ظ
نویسنده : rooz
مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:
1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...

 سیستم های مطمئن
نوشته شده در چهارشنبه 14 اسفند 1392
ساعت : 04:23 ب.ظ
نویسنده : rooz
فایل صوتی جلسه اول درس سیستم های مطمئن


REC005[1].mp3

 دانلود جزوه الکترونیک دیجیتال
نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391
ساعت : 08:04 ب.ظ
نویسنده : rooz
 خدایا!
نوشته شده در یکشنبه 26 شهریور 1391
ساعت : 03:00 ب.ظ
نویسنده : rooz

 

خدایا! 

کسی را که قسمت کس دیگریست، سر راهمان قرار نده ...

تا شبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری ...


 معبودا
نوشته شده در سه شنبه 14 شهریور 1391
ساعت : 09:27 ب.ظ
نویسنده : rooz

.

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . .


 زندگی بدون مهندسین
نوشته شده در شنبه 4 شهریور 1391
ساعت : 09:50 ب.ظ
نویسنده : rooz

زندگی بدون مهندسین!
 
ادامه مطلب